Your current location
**服饰招聘新闻
Source: | Author:clothing-100 | Published time: 2015-03-17 | 396 Views | Share:
**服饰招聘新闻

职位名称                                      地点           职位要求

服装厂库管                                  不限            高中以上 | 0-2年工作经验 | 全职
       服装厂车间管理人员                    不限            中专以上 | 3-5年工作经验 | 全职 
       服装厂qc                                      不限            中专以上 | 3-5年工作经验 | 全职 
       服装厂工人                                  不限            中专以上 |0-2年工作经验 | 全职 
       服装厂技术人员                           不限            中专以上 | 3-5年工作经验 | 全职